Jsou uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů číslo 101/2000 Sb. v platném znění.

Veškeré údaje získané od návštěvníků Slevíků nejsou poskytovány třetím osobám. Jako spotřebitel projevujete souhlas s užitím Vámi poskytovaných osobních údajů pro potřeby plnění smlouvy a dále pro účely vnitřní analýzy.